Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos információk

Ez az információ a személyes adatok védelmére vonatkozó EU törvényről, május 25, 2018 hatállyal.

A személyes adatai a Törteli Kamilla, Ruster Strasse 6/7  A-7000 Eisenstadt Ausztria székhelyű, adószám: ATU75573648 az alábbiakban foglalja össze az alapvető információkat, a folyamatot, és a személyes adatok védelmét, amely vonatkozásában a cég az üzemeltető.

Milyen személyes adatokat dolgoz fel és hogyan szerezzük be?

A regisztrációtól függően a következő személyes információkat használhatja fel a www.hairpro.hu (a) családi és utónevét; b) elérhetőségi adatok (beleértve az e-mail címet és a telefonszámot); c) egy jogi személy vagy egy vállalkozó természetes személyének azonosítási adatait.

Személyes adatait közvetlenül Öntől kapjuk meg, különösen, ha a www.hairpro.hu üzleti portálon keresztül vásárlási szerződést kötünk.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait az alábbiakra használjuk:

 • Kommunikálunk Önnel és kezeljük a szerződéses kapcsolatot, beleértve az utasítások ellenőrzését;
 • Ügyfélszolgálatunk elemzése, értékelése és javítása
 • Panaszainak megoldása
 • Bizonyíték benyújtása esetleges vagy folyamatban lévő vita esetén

Személyes adatait információs technológiákkal kezeljük. Ezek az adatok az Ön hozzájárulásával vagy anélkül, a törvény alapján felhasználhatóak. Ez a törvény az adatok védelméről is rendelkezik. Adatait csak a fent megnevezett indokokra használjuk fel. Ha a felhasznált információs technológiánk hibát követ el, manuális korrekciót igényelhet.

Megtartjuk a személyes információkat, a fentiek közül bármelyik ok céljából, és akkor is csak annyi ideig és olyan körülmények között, amely összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok feldolgozását lehetővé tevő jogalap attól függ, hogy milyen célt szolgál a személyes adatok feldolgozása. Ezért konkrét esetben feldolgozhatjuk személyes adatait, mert:

 • Az Önnel kötött adásvételi szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 • Ön bármikor engedélyt adott a személyes adatok feldolgozására

Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozásához (beleértve a különleges kategóriát) szükséges az engedélye, és ha úgy dönt, hogy azt megtagadja, akkor előfordulhat, hogy nem leszünk képesek elvégezni a szükséges feladatokat az Ön számára a megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, abban az esetben lehet, hogy megszüntetjük a szerződéses kapcsolatot.

Kinek adjuk meg személyes adatait?

Személyes adatait megadhatjuk:

 • Azon szerveknek, amelyeknek személyes adatokat kell adnunk, beleértve a rendőrséget, a bíróságokat és a bűnüldöző szerveket
 • A szolgáltatók, akik segítik tevékenységünket, beleértve az áruszállítást, nyomdai és szállítási dokumentumokat, tárhelyet, marketing, számvitel és adatkezelést
 • Az ERP rendszer szállítói és partnereik

Az Ön személyes adatai átadhatók az Európai Gazdasági Térségnek („EGT”).

Milyen jogai vannak?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan Ön rendelkezik:

 • A joggal, hogy egy világos, átlátható és érthető információt kapjon arról, hogyan használjuk a személyes adatokat és a jogait
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga és a Társaság által végzett feldolgozáshoz kapcsolódó egyéb információk szolgáltatása
 • A pontatlan és hiányos személyes adatok helyesbítésének joga
 • A jogot, hogy törölje a személyes adatait, különösen akkor, ha (a) a személyes adatok helyességét megkérdőjelezi (b) Ön visszavonta a feldolgozásra vonatkozó beleegyezését; c) Ön kifogásolta a feldolgozásukat; d) jogellenes feldolgozás; vagy e) a jogszabályok szerint törölni kell
 • A jogot, hogy korlátozza a személyes adatok feldolgozását, ha: (a) a személyes adatok helyességét megkérdőjelezi b) a feldolgozás jogellenes; (c) már nem kellenek az adatok, de jogi követelés céljából Önnek kellenek az adatok, (d) ha a tevékenységünkhöz szükséges az adat, nem töröljük azt
 • A jogot, hogy engedélyezi a személyes adatok feldolgozását, amikor azt feldolgozzák (a) direkt marketing célokra (b) szerződés teljesítéséhez
 • A személyes adatok megszerzésének és átadásának joga
 • Panasz benyújtására vonatkozó jog a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, https://naih.hu/

Hogyan védjük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől, velük való visszaéléstől, biztonsága érdekében a mi informatikai rendszereink rendelkezésre állnak és adat-helyreállítást nyújtanak  a baleset esetén. Adott esetben titkosítást használunk az adatok védelmére. Rendszeresen értékeljük és frissítjük az összes intézkedést.

További segítségre van szüksége?

Nyomtatott példányt telefonon igényelhet, tel. +36308224797.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy bármilyen egyéb kapcsolódó segítségre van szüksége, forduljon a felelős személyhez. A személyes adatok védelméről szóló jogszabályt, telefonon tel. +36308224797, elektronikusan info@hairpro.hu igényelhet.